Akreditacija metalurškega laboratorija

V varilsko metalurškem laboratoriju preizkušamo zvare in zvarne spoje s porušnimi in neporušnimi preiskavami.

Laboratorij je akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 za naslednje preiskave in preskuse:

  • Makroskopska preiskava zvarov
  • Udarni preizkus po Chapryju
  • Upogibni preskus
  • Prelomni preskus
  • Preskus trdote po Vickersu
  • Prečni natezni preskus