Nova generacija varilnih žic za lasersko varjenje

Naziv projekta: Nova generacija izjemno tankih oplaščenih žic za lasersko varjenje

 

Opis projekta:

Namen RRI projekta je izdelati novo generacijo izjemno tankih oplaščenih varilni žic za lasersko varjenje do stopnje TRL 9, ki bo pripravljena za industrijsko proizvodnjo ter trženje na globalnem trgu. Cilj projekta razvoj nove generacije inovativnih, izjemno tankih oplaščenih varilnih žic, ki bodo zagotavljale var z najvišjo trdnostjo in primerno trdoto, obrabno in korozijsko odpornost in neporoznost vara, 4x hitrejše varjenje nitriranih orodij ter podaljševanje življenjske dobe orodij. Posledično bi bilo potrebno izdelati manj orodij, s tem pa bi se povečala konkurenčnost podjetij, saj bi bili stroški izdelav orodij nižji, življenjske dobe daljše in s tem manjše obremenitve na okolje. Posledica razvoja takšnih žic pa bi bil tudi nov postopek laserskega varjenja z oplaščenimi žicami, ki trenutno na trgu ne obstaja. Rezultat projekta rešuje izziv doseči avtomatiziran sistem oplaščenja varilnih žic za lasersko varjenje, ki bo zagotavljal kontrolirano debelino nanosa in enakomeren sloj po dolžini. Bistven pa je podatek, da govorimo o izjemno tankih varilnih žicah, ki se uporabljajo pri laserskem varjenju, premera 0,1 do 0,8 mm! Nov izdelek je primeren za vse industrije, ki pri svoji proizvodnji uporabljajo orodja (farmacija, medicina, avtomobilizem, steklarstvo, orodjarstvo in druge industrije), kar pomeni, da je trg za naš produkt enormen, izkazuje velik inovacijski in tržni potencial ter nakazuje na novo tehnološko stanje. Izdelek bo popolna novost na globalnem trgu. Nesporno pa je tudi dejstvo, da bomo z novim izdelkom prispevali k prehodu na krožno gospodarstvo na način, da se bo nov izdelek dalo brez težav reciklirati oziroma ponovno uporabiti, povečali bomo trajnost, podaljšali uporabo ter življenjsko dobo orodij ter znižali stroške industrijam, ki uporabljajo orodja. Sam projekt začenjamo na koncu stopnje TRL 5, saj so določena spoznanja, osnovni tehnološki elementi ter koncepti in prototipi že potrjeni v laboratorijskem okolju, a bo za dosego cilja končnega izdelka potrebno izvesti različne aktivnosti izdelave in potrditve delovanja prototipa oplaščene varilne žice v simuliranem, operativnem in realnem okolju ter izdelavo in potrditev delovanja oplaščene varilne žice v končni obliki.

 

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU ter je del evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«. Skupna vrednost projekta znaša 540.821,07 EUR, višina sofinanciranja iz mehanizma znaša 299.604,62 EUR.

TRAJANJE PROJEKTA 01/2023 – 12/2024

EU Logo
Spirit1
MGTŠ1
Načrt za okrevanje in odpornost1