Plazemsko navarjanje

Oblok plazme

Plazemska metalizacija ali termično nabrizgavanje je postopek metalizacije oziroma nabrizgavanja s plazemskim oblokom. Običajno nabrizgavamo materiale z istovrstnimi ali boljšimi mehanskimi in kemijskimi lastnostmi, predvsem keramične in druge visokotemperaturno taljive kovinske in nekovinske materiale. Pogosti primeri za rabo plazemske metalizacije so popravila raznih izrabljenih strojnih elementov, korozijska zaščita in izboljšanje površine. Dodajni material je v obliki drobnega prahu ali žice, ki samodejno doteka v plazemski oblok. Glavne značilnosti plazemskega obloka so zelo visoka temperatura, velika hitrost pretoka delcev in relativno velik padec napetosti. Poznanih je več različnih načinov plazemske metalizacije, najbolj pogosta sta plazemsko nabrizgavanje z neprenesenim oblokom ter plazemsko navarjanje s prenesenim in z neprenesenim oblokom.